ประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรี
แผนที่ทางวัฒนธรรมตำบลจันทนิมิต
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
:: รายการหลัก ::
ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน
ข้อมูลตำบลจันทนิมิต
แผนที่ทางวัฒนธรรมจันทนิมิต
ศูนย์บูรณาการตำบลจันทนิมิต
แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
ของดีประจำถิ่น
วิถีชีวิตชาวจันทนิมิต
คลังสมองตำบลจันทนิมิต
 
 
 
 
 
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่
       วัดจันทนาราม
       ประวัติการสร้างวัด วัดจันทนารามเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง
       ตั้งอยู่บนชายฝั่งซ้ายของแม่น้ำจันทบุรีตำบลจันทนิมิต
       อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นวัดฝ่ายธรรมยุต
       ปัจจุบันมีพระเทพสารสุธีเป็นเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่ง
       เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต วัดจันทนารามนี้สร้างเมื่อไร
       กำหนดไม่ได้ประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็มี
       วัดนี้เกิดขึ้นแล้ว
 
   ในสมัยแผ่นดิน สมเด็จพระนั่งเกล้าฯ รัชกาลที่ ๓ ราว พ.ศ. ๒๓๖๘ สมเด็จพระจอมเกล้าฯ ขณะผนวช
   พระราชทานญัตติแห่งธรรมยุตให้กับท่านเจ้าอาวาสนาม ( จนทิสสโร ) และได้อยู่สำนักสมเด็จ
   พระอุปัชฌาย์เฝ้าปฏิบัติพระองค์ท่าน จนได้นิสัยมุตตกะ ( มีอิสระ ) แล้วจึง ทูลเกล้าจากวัดโสมนัสวิหาร
   เพื่อรับตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม

   ในสมัยนั้นวัดจันทนารามขึ้นแก่วัดโสมนัสวิหารด้วยความเคร่งครัดต่อพระธรรมวินัยของพระเณร
   จนสมเด็จพระวันรัต ( ทับ ) เมื่อครั้งยังเป็นพระพรหมมุนี ออกปากชมเชยว่า " บางช้าง ธัมโม
   วินโยจันทบูร "

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่
คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปใหญ่

   โบราณวัตถุและโบราณสถานของวัดจันทนาราม
   ๑. แผ่นศิลา ขนาดกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว ๒ เมตร หนา ๑๐ เซนติเมตร จำนวน ๔ แผ่น
   ๒. อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๔
   ๓. กุฏิไม้ทรงรูปศิลาอ่อนแบบพม่า ๑ องค์ หน้าตักกว้าง ๖๖ เซนติเมตร สูง ๗๘ เซนติเมตร

   วัดจันทนาราม เป็นสถานที่ที่สำคัญในการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี
   พ.ศ.๒๔๖๒ ในสมัยท่านพระครูครุนาถฯ ( แสง สุปภาโส ) เป็นเจ้าอาวาสและมีการจัดงาน "
   ทอดผ้าป่าหิน " ขึ้นเป็นครั้งแรก จุดประสงค์เพื่อนำหินไปถมโคนเสาไม้ชายฝั่งแม่น้ำป้องกัน
   น้ำเซาะตลิ่ง
 
    ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางศาสนา
   วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล ( โบสถ์วัดคาทอลิก )
   วัดไผ่ล้อม
   วัดใหม่เมืองจันทบุร
   วัดโบสถ์เมือง
 
 
       
กลับไปหน้าหลัก :: ข้อมูลตำบลจันทนิมิต :: :: แหล่งเรียนรู้ :: :: ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน :: ของดีประจำท้องถิ่นตำบลจันทนิมิต วิถีชีวิตชาวเมืองจันทบุรี