อัลบั้มรูปภาพ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับพระสมณฑูต

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 แสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิต

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ค่ายวงโยธวาทิต

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ค่ายวิทยาศาสตร์ห้องเรียน สสวท. ชั้นม.4

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 พิธีเสกพื้นที่สร้างอาคาร Santa Cruz

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ห้องเรียนพิเศษทัศนศึกษา

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักวิ่งคนเก่ง

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจิตอาสา

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทบทวนภาษาจีนกลาง

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 กิจกรรมประกวดโครงงาน ป.3 ,5-6

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 กิจกรรมประกวดโครงงาน ป.1-2

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 กิจกรรมประกวดโครงงาน ป.5-6

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 Run For The Church 2020

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 วิทยากรขยายผลหลัก ปศพพ.

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จิตอาสา ปณิธานความดี

ดูรูปภาพ>>>

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ติดตามโรงเรียนคุณธรรม

ดูรูปภาพ>>>

Total 155 Record : 8 Page :