Untitled Document
เพลง มาร์ชประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

 โอฬารมารดาพิทักษ์         งามศรีงามศักดิ์สำนักศึกษา

ยิ่งยงคงเวชวิชา                ฐานะครูบาอาจารย์ศิษย์ดี

วิญญาณมารดาพิทักษ์      เราล้วนประจักษ์สำนักศักดิ์ศรี

เชิดชูครูศิษย์โสภี              ชี้ชวนชีวีดีงามล้ำค่า

ฟ้าขาวพราวประไพ           แสนสดใสซ่านใจซึ้งตา

ฟ้าขาวพราวสง่า               เหนือหล้าฟ้าจันทบุรี

ฟ้าขาวพราวพร้อมรัก         สัญลักษณ์ศักดิ์สามัคคี

ขวัญรักเราภักดี                  รักศักดิ์ศรีสถานมารดา

ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more