Untitled Document
สีประจำโรงเรียน
ความหมายของสีประจำโรงเรียน
 
สีฟ้า : ความสว่างและความมีสง่าราศี
สีขาว : ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ สุจริต

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more