Untitled Document
คนเก่งสตรีมารดาพิทักษ์
ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวนคนอ่าน(  957  คน )
นางสาวชนิภรณ์ ใสสอาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ นักกีฬาเทนนิสที่ “นครศรีธรรมราชเกมส์” จำนวนคนอ่าน(  302  คน )
ขอแสดงความยินดีเด็กหญิงประธมาพร พลคิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 เข้าแข่งขันกีฬาว่ายนํ้า เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 39 จำนวนคนอ่าน(  475  คน )
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวนคนอ่าน(  448  คน )
My Idol นางสาวชวนา สุทธินราธร จำนวนคนอ่าน(  550  คน )
เหรียญทอง การแข่งขันคำคมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จำนวนคนอ่าน(  261  คน )
ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ระบบรับตรง และโควต้า จำนวนคนอ่าน(  237  คน )
นักเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน จำนวนคนอ่าน(  205  คน )
ผลการสอบในระบบรับตรง และระบบโควตา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 ปีการศึกษา 2557 จำนวนคนอ่าน(  155  คน )
ภาพกิจกรรมโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ประมวลภาพโรงเรียนที่สุพรรณมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีมารดา
กิจกรรมวันสงกรานต์
นักเรียนใหม่ ป.1 - ม.4 ที่ผ่านการสอบมามอบตัว

Read more