ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามหน่วยงานต่าง ๆ ได้สร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียน ครอบครัว และโรงเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนได้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป