ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ณัฐปภัสร์ ศรีขำกูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในการแข่งขัน KASETSART TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์