ขอแสดงความยินดีทีมพระจันทร์ยิ้ม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภท นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในการภาพยนตร์สั้นวันแม่ เรื่อง GAMER and MOTHER ในการประกวดคลิปวิดีโอ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ