การจัดการเรียนการสอนห้อง GIFTED ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ

>> ดูวีดีโอ <<