นักเรียนรับบริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) อายุ 5-11 ปี จากโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

>> ดูวีดีโอ <<